Συνεργασία με Πανεπιστήμια - Ινστιτούτα

Το Κέντρο Περιβάλλοντος συνεργάζεται, στα πλαίσια εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων, με τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα της περιοχής. Έτσι, υπάρχουν συνεργασίες με:

καθώς επίσης και με τα Ινστιτούτα: