12 Φεβρουαρίου 2009: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Προμήθεια Αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων» στις 23 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 24630 53666, fax. 24630 53666