Καύσιμα

  1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1166/94 (ΦΕΚ 336/B) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου, πετρελαίου κίνησης.
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 42/94 (ΦΕΚ 320/Β) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου μαζούτ
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 526/96 (ΦΕΚ 887/Β) Μείωση θείου στο μαζούτ