17 Σεπτεμβρίου 2010: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Συμβούλων που θα παρέχουν Υπηρεσίες Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης του έργου MED-IPPC-NET με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου για την υλοποίηση και ενδυνάμωση των οδηγιών 96/61 και 2008/1 της Ε.Ε. σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου». Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 24630 53571.