Font Size

Screen

Cpanel

Διαχείριση και προστασία των υδάτων

 • PDF
 1. Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ «Θέσπιση Πλαισίου Κοινοτικής Δράσης στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων»
 2. Νόμος 1739/1987 (ΦΕΚ 201Α/20-11-1987) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις
 3. Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων � Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23ης Οκτωβρίου 2000
 4. Προεδρικό Διάταγμα 256/1989 (ΦΕΚ 121Α/11-5-1989) ’δεια χρήσης νερού
 5. Υπουργική Απόφαση 15519/83 (ΦΕΚ 455/Β) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών
 6. Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ16/9931/1989 (ΦΕΚ 428Β/2-6-1989) Προσδιορισμός κατώτερων και ανώτερων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης
 7. Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ16/5813/1989 (ΦΕΚ 383Β/24-5-1989) ’δεια εκτέλεσης έργου, αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα
 8. Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/88 (ΦΕΚ 126/Β) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα
 9. Προεδρικό Διάταγμα 43/2002 (ΦΕΚ 43Α/7-3-2002) Κατάταξη των κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (ύδρευση)
 10. Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νεομβρίου 1998
 11. Προεδρικό Διάταγμα 55/1998 (ΦΕΚ 58Α/20-3-1998) Προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος
 12. Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων
 13. Κοινή Υπουργική Απόφαση 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-9-1999) Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (Β΄192) � Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής
 14. Κοινή Υπουργική Απόφαση 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β/3-4-2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης � κ.λ.π.» (Β΄192). Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο5 (παρ.1) της απόφασης αυτής (Β΄1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παραγ. Β) αυτής
 15. Κοινή Υπουργική Απόφαση 19652/1906/1999 (ΦΕΚ 512Β/25-6-1997) Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης
 16. Κοινή Υπουργική Απόφαση 19652/1906/1999 (ΦΕΚ 1575Β/5-8-1999) Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται, νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης � Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ� αριθμ. 16190/1335/1997 Υπουργικής Απόφασης « Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β΄ 519). Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5 και 8 της απόφασης αυτής
 17. Κοινή Υπουργική Απόφαση 20419/2522/2001 (ΦΕΚ 1212Β/18-9-2001) Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης � Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ� αριθ. 16190/1335/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β� 519) � αυτής» (Β� 1575)
 18. Κοινή Υπουργική Απόφαση 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438Β/3-7-1986) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προσδιορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προσδιορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/659/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ
 19. Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει
 20. Κοινή Υπουργική Απόφαση Ε1β. 221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-2-1965) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

Στοιχεία επικοινωνίας

kepe

  1o χλμ. Πτολεμαίδας - Κοζάνης

  Πτολεμαίδα 50200

  Ελλάδα

  E-mail: info@kepekozani.gr
  Tηλ: +3024630 53666
  Fax: +3024630 53666Φόρμα επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία
  >  Αποστολή       > reset

You are here ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Διαχείριση και προστασία των υδάτων